Laatste nieuws:

Port of Limburg is uit de startblokken gesprongen.

Port of Limburg (Essers/Machiels) ontwikkelt op de voormalige Ford-site te Genk langsheen het  Albertkanaal ‘from scratch’ een gloednieuwe hightech containerterminal die jaarlijks 350.000 vrachtwagens met containers (TEU) van de E313 zal halen tussen de Antwerpse haven en Port of Limburg, om van daaruit met de vrachtwagen naar de rest van Limburg en het hinterland vervoerd te worden, of omgekeerd. Deze duurzame ontwikkeling bestaat enerzijds uit de containerterminal met onder andere state-of-the-art ISO tank container behandeling en anderzijds value added logistics gebouwen dewelke de over het water vervoerde producten zal behandelen.  Het trimodale centrum (directe connectie met spoor/weg/kanaal) werd ontworpen door HVC Architecten in samenwerking met de Haven Genk, Essers, Machiels en De Vlaamse Waterweg.